Ma van 2022.07.05

Input:

A mezőgazdasági biztonsági szabályzat Állattenyésztésre vonatkozó rendelkezései II.

2022.06.17, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A kérdéskört a 16/2001. (III. 3.) FVM. rendelet Melléklete szabályozza az az alábbiak szerint: 

4.9. Szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó rendelkezések

4.9.1. A kötetlen tartású istállóban az állatokat a munkáltatói utasításban foglaltak szerint kell mozgatni.

4.9.2. A tisztításhoz és a fertőtlenítéshez használatos szerek - helyi adottságoknak megfelelő - kezelési szabályait a munkáltatónak kell meghatároznia.

4.9.3. A szarvasmarha etetés és almozás műveletének - a helyi adottságoknak megfelelő - biztonsági követelményeit a munkáltatónak kell meghatároznia.

4.9.4. A tenyészbikát egyéves korától kötelező orrkarikával ellátni.

4.9.5. A tenyészbikát az orrkarikába helyezett vezetőrúddal az állat gondozója vezesse. A vezetést egy fő kötéllel segítse.

4.9.6. A tenyészbikát eloldásakor és megkötésekor az egyik gondozónak az állattal szemben állva, orrkarikába fűzött vezetőrúddal tartania kell. Az orrkarikát csak akkor szabad elengedni, ha a bikával foglalkozó gondozó a bika állásából távozott.

4.9.7. A tenyészbika állása kellő szilárdságú, legalább 1,5 m magasságú kerítéssel (korláttal) legyen körülvéve.

4.9.8. Az ideges, nehezen kezelhető tenyészbikát ki kell selejtezni.

4.9.9. A tenyészbika a jászolkarikához erős lánccal, két oldalra legyen kikötve.

4.9.10. Legelőn való tartás esetén a tenyészbikának egyedileg kell karámot építeni. A karám 8,0x8,0 m alapterületű, 2,0 m magas és megfelelő szilárdságú korláttal bekerített legyen.

4.9.11. Bokszba vagy karámba a gondozón kívül más személynek bemennie csak a bika orrkarikájának vezetőrúdhoz történő rögzítése után szabad.

4.9.12. Fedeztetés céljából a bikakarámhoz közvetlenül csatlakozó fedeztető karámot kell építeni.

4.9.13. Fedeztetésnél mindig legalább két gondozó legyen jelen. A fedeztető karámon belül rajtuk kívül más személy ne tartózkodjon.

4.9.14. A bikák fantomra való ugratásával és az ondóvétellel kapcsolatos - helyi adottságnak megfelelő - biztonsági előírásokat a munkáltatónak kell meghatároznia.

4.9.15. A szarvasmarha mesterséges megtermékenyítését legalább 2 fő végezze. A művelethez az állatot le kell kötni vagy speciális bokszban (termékenyítő kalodában) kell elhelyezni.

4.9.16. A hízóbikát a jászolkarikához kellő szilárdságú kötéllel - gyorskioldó szerkezettel ellátott jászol esetében lánccal - két oldalra kell kikötni. A jászolkarika rögzítését és a kötél megfelelőségét a gondozó naponta ellenőrizze.

4.9.17. Kötetlen tartású bikahízlalás esetén:

  • a) a 300 kg-ot meghaladó állat (és általában a hím állat) gondozójaként nőket, valamint 18 éven aluli és nyugdíjas korhatár feletti férfiakat nem szabad foglalkoztatni;
  • b) legfeljebb 15 db 300 kg-ot meghaladó súlyú hízóbikát szabad tartani egy szilárd, legalább 1,5 m magas korláttal körülhatárolt és nem kisebb, mint 42 m2 alapterületű helyiségben (rekeszben);
  • c) az etető- és itatóberendezések elhelyezése olyan legyen, hogy azokat kívülről lehessen feltölteni. Új, szakosított hízómarha-telepen egy 140 m2 alapterületű helyiségben legfeljebb 50 db hízómarhát szabad tartani;
  • d) a karámban vagy a pihenőtéren való munkavégzés (kitrágyázás, alom szétterítése stb.) megkezdése előtt az állatokat biztonságosan ki kell rekeszteni;
  • e) kezelés és mérlegelés esetén az állatok felhajtása a kezelőfolyosóra és a mérlegre csak biztonságos módon (például a külső karámtérben) történhet. Egyidejűleg csak egy rekeszt szabad kinyitni, a többi zárva legyen úgy, hogy az állatok a belső istállótérben tartózkodjanak;
  • f) meg kell akadályozni a lekötés nélkül tartott állatok csoportjainak keveredését azok szállító járműre történő rakodása előtt;
  • g) az állatok közé csak a gondozónak és az állatorvosnak szabad belépnie akkor, ha előzőleg meggyőződtek az állatok nyugodt viselkedéséről és arról, hogy a felügyeletet ellátó személyek elfoglalták kijelölt helyüket;
  • h) vérvétel esetén az állatokat a felhajtófolyosó oszlopain elhelyezett karikákhoz kell rögzíteni. A felhajtófolyosó olyan keskeny oltófolyosóhoz is csatlakoztatható, amely elülső ferde állású rekeszében az állatok egymást rögzítő helyzetbe jutnak;
  • i) egészségügyi kezelést és egyéb fájdalmat okozó beavatkozást (pl. füljelzést) a pihenőtérben és a karámban levő állatok között végezni nem szabad;
  • j) a kötetlen tartású bikahízlalás egyéb - a helyi sajátosságoknak megfelelő - előírásait a munkáltatónak kell meghatároznia.

4.9.18. A hízóbikát vezetés nélkül csak szilárd padozatú, korlátokkal határolt folyosón szabad terelni.

4.9.19. A bika és tehén szarvát szükség esetén szarvgombbal kell ellátni, illetve az állatot szarvtalanítani kell.

4.9.20. Az elletőistállót minden ellés után fertőtleníteni kell. A többi istállóban a fertőtlenítést negyedévenként kell elvégezni. Almozni csak a padozat fertőtlenítése után szabad. Az oldalfalakat és egyéb részeket szintén negyedévenként kell fertőtleníteni. Mélyalmos istállók padozatának fertőtlenítése alomcsere esetén történjen.

4.9.20.1. A fertőtlenítést csak szakképzett személy végezheti.

4.9.21. Fejés közben biztosítani kell az állatok