Ma van 2024.07.15

Input:

Változások a környezetvédelmi szakhatósági eljárásokban

2024.07.08, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A környezetvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatosan több jogszabály módosult június 15.-i, illetve július 1.-i hatálybalépéssel. A változásokat a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet vezette be, amely a Magyar Közlöny 2024. évi 61. számában került kihirdetésre. A módosító rendelet változásokat vezetett át többek között az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben.

Az egyes kormányrendeletek környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatos módosításáról szóló 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet az alábbi jogszabályokban hajtott végre változásokat:

  • A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
  • Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 
  • A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
  • A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 
  • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
  • A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben átvezetett módosítás értelmében az elsőfokú döntés ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz lehet fellebbezést benyújtani, amelyet a 2024. július 1. után indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet tekintve az átmeneti nemzeti tervben foglalt, a tüzelőberendezés legnagyobb megengedett kibocsátási mennyiségének meghatározásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben a környezetvédelemért felelős miniszter jár el.

A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben rögzített egyes eljárásokban szintén a környezetvédelemért felelős miniszter jár el.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok köre a környezet- és természetvédelmi ügyekben 2024. július 1.-től a következőképp alakul [lásd az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletét]:

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

2.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása.
A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

Minden esetben.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-
elhárítással kapcsolatos kérdésben.

Ha a tevékenység következtében olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Országos Atomenergia Hivatal

-