Ma van 2024.02.29

Input:

A bírósági szabályalkalmazás (BH figyelő): 26. Példa

2016.03.10, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

3.7.0.26 A bírósági szabályalkalmazás (BH figyelő): 26. Példa

Nemeskey Károly


26. BH 2001. évi 10. szám 501. jogeset

1996. augusztus 17. napján szennyvízcsatorna építése közben halálos munkabaleset történt, a kiásott 2,9-3 méter mély munkaárokban munkát végző M. János kubikusra és D. Géza kubikus brigádvezetőre az aládúcolatlan árok oldaláról föld omlott, melynek következtében M. János halálos kimenetelű, D. Géza kéztöréssel járó munkabalesetet szenvedett.

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Megyei Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelősége határozatával a felperest – mint a balesetet szenvedett dolgozók munkáltatóját – 2 millió Ft munkavédelmi bírsággal sújtotta.

A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A felperes keresetében a közigazgatási határozatok felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését kérte.

A határozat 1. és 2. pontjában megállapított munkavédelmi szabálysértés tényét nem vitatta. A 3. pontban írt – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) 55.§-ának (1) bekezdésében megjelölt mulasztás – álláspontja szerint – nem állt fenn, Cs. János gépkezelőt munkavédelmi oktatásban részesítette. Vitatta a 4. pontban foglalt – az Mvt. 54.§-ának b) pontjába ütköző – szabályszegést is. Arra hivatkozott, hogy a munkavállalók ismerték a rájuk vonatkozó munkavédelmi előírásokat, a művezető a szabálytalan munkavégzést nem tűrte el, a baleset annak következménye, hogy az ő engedélye és tudta nélkül végezték el a munkákat a balesetet szenvedett dolgozók. Az Mvt. 54.§-ának c) pontja szerinti előírásokat betartották. Az Mvt. 82.§-ának (2) és (3) bekezdése alapján vitatta