Ma van 2023.06.01

Input:

A biztonsági dokumentáció elkészítésének tartalmi és formai követelménye a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatban

2023.03.21, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A kérdéskört a 95/2006. (IV 18) Korm. rendelet az alábbiak szerint szabályozza az alábbiak szerint:

1. Tartalmi követelmények

1.1.  A honvédségi üzemeltető a biztonsági dokumentációban megadja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos fő célkitűzéseit, illetőleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveit, továbbá összefoglaló jelleggel ismerteti az alábbi területeken bevezetett, illetőleg működtetett intézkedéseit, szervezetét, irányítási rendszereit:

 • a) szervezet és személyzet,
 • b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése,
 • c) üzemvezetés,
 • d) a változtatások kezelése,
 • e) védelmi tervezés,
 • f) belső audit és vezetőségi átvizsgálás.

1.2. A veszélyes katonai objektum környezetének bemutatása

1.2.1. A veszélyes katonai objektum környezetének bemutatásakor a honvédségi üzemeltető bizonyítja, hogy a kockázatokat és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek hatásai által veszélyeztetett területeket a szükséges mértékben elemezte.

1.2.2. A honvédségi üzemeltető bemutatja a veszélyes katonai objektum érintett (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset következményei által veszélyeztetett) környezetének területrendezési elemeit. Ehhez felhasználható a településrendezési terv. A bemutatás legalább a következő adatokat tartalmazza:

 • a) a lakott területek jellemzése,
 • b) a lakosság által leginkább látogatott létesítmények (állandó, ideiglenes), közintézmények (iskolák, kórházak, templomok, rendőrség, tűzoltóság stb.),
 • c) a különleges természeti értéket képviselő területek, műemlékek és turisztikai nevezetességek,
 •  d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset által potenciálisan érintett közművek,
 • e) a veszélyes katonai objektum környezetében működő gazdálkodó szervezetek, illetőleg ipari és mezőgazdasági tevékenységek jellemzése, ismertetése, az ezekkel való esetleges kapcsolatok ismertetése (technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat stb.).

1.2.3.  A honvédségi üzemeltető bemutatja, hogy a veszélyes katonai objektum környezetében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetők, illetve más honvédségi üzemeltetők által folytatott honvédségi veszélyes tevékenységek ismert, lehetséges hatásait figyelembe vették.

1.2.4. A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:

 • a) a területre jellemző, a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetet eredményező és a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai jellemzők,
 • b) a helyszínt jellemző, a veszélyes katonai objektum biztonságos tevékenységére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzők.

1.2.5.  A biztonsági dokumentációnak tartalmaznia kell továbbá a természeti környezetnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetből adódó veszélyeztetettségét jellemző információkat.

1.3. A veszélyes katonai objektum bemutatása

A biztonsági dokumentációnak ebben a részében a honvédségi üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek szempontjából jellemzi az objektumot.

Ez tartalmazza:

1.3.1. A veszélyes katonai objektumnak a biztonság szempontjából fontos - az általános tevékenységre, a termékekre, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek forrásaira, azok körülményeire vonatkozó - információit.

Ezek a következők:

 • a) a veszélyes katonai objektum rendeltetése,
 • b) fontosabb tevékenységeinek és gyártott termékeinek felsorolása, a főbb tevékenységeinek bemutatása,
 • c) a dolgozók létszáma, a munkaidő, a műszakszám stb.,
 • d) a veszélyes katonai