Ma van 2022.05.25

Input:

Környezetvédelmi jogszabályfigyelő 2021.12.01. – 2021.12.31.

2022.01.07, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

KÖRNYEZETVÉDELMI  JOGSZABÁLYFIGYELŐ

2021.12.01. – 2021.12.31.

(Magyar Közlöny 2021/218. – 2021/246)

Víz- és talajvédelem

Jogszabály száma

Jogszabály címe

Magyar Közlöny

száma

683/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

2021.12.06.
222/2021

47/2021. (XII. 13.) AM rendelet

A haltermelésről

2021.12.13.
227/2021

727/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2021.12.20.
232/2021

745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

Egyes anyakönyvi tárgyú, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő kormányrendeletek módosításáról

2021.12.21.
236/2021

2021. évi CL. törvény

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról

2021.12.22.
237/2021

50/2021. (XII. 22.) BM rendelet

A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

2021.12.22.
237/2021

1985/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

A 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíztisztítási beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

2021.12.27.
242/2021

822/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

A vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól

2021.12.28.
244/2021

Levegőtisztaság-védelem

Jogszabály száma

Jogszabály címe

Magyar Közlöny

száma

702/2021. (XII. 14.) Korm. rendelet

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2021.12.14.
228/2021

68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

2021.12.30.
246/2021

Hulladékgazdálkodás


Leglátogatottabb képzés

Online szemináriumok (webináriumok):                                  

A GDPR szabályai a munkahelyi adatkezelésben - az adatkezelési tevékenység időszakos felülvizsgálatának követelményei
Időpont: 2022. 05.10.
Előadó: Kisgyörgy Ilona

Bevételek, költségek, ráfordítások és a kapott támogatások számviteli elszámolása
Időpont: 2022. 05.17
Előadó: Kisgyörgy Ilona

Beszámoló készítés 2022 - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása és a beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása
Időpont: 2022. 05.24.
Előadó: Kisgyörgy Ilona

     


Tantermi képzéseink:

Jelenleg nincs megrendezésre kerülő szemináriumunk!