Ma van 2024.02.21

Input:

Rakományrögzítés

2023.12.05, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A közúti járművekkel történő áruszállítás során a járművek rakfelületén elhelyezett áruféleségek károsodását a jármű függőleges –oldal ill. hosszirányú lengései az út egyenetlenségeken történő áthaladáskor, elinduláskor, fékezéskor, valamint az ívmeneti haladás során fellépő igénybevételek okozhatják.

A rakományrögzítés műszaki feltételeire az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) tartalmaz általános előírást. Ezt az általános megfogalmazást egészíti ki a 2/2018. (II. 5.) NFM rendelet egy fejezete a rakomány rögzítésének műszaki feltételeiről a rendelet 82/A §-ban. 

A közúti járművekkel történő áruszállítás során a járművek rakfelületén elhelyezett áruféleségek károsodását a jármű függőleges –oldal ill. hosszirányú lengései az út egyenetlenségeken történő áthaladáskor, elinduláskor, fékezéskor, valamint az ívmeneti haladás során fellépő igénybevételek okozhatják. A rakományok rögzítésének célja a rakomány járművön történő szállítása közben fellépő erőhatások által bekövetkező balesetveszélyt, illetve a rakomány vagy a szállítójármű sérülését okozó elmozdulásának, felbillenésének, leesésének megakadályozása.

A rakományrögzítésnek a jármű gyorsításából/lassításából eredő következő erőknek kell ellenállnia:

  • a) menetirányban: a rakomány súlyának 0,8-szorosa,
  • b) oldalirányban: a rakomány súlyának 0,5-szöröse,
  • c) menetiránnyal szemben: a rakomány súlyának 0,5-szöröse, és
  • d) általában véve meg kell akadályoznia a rakomány megdőlését vagy megbillenését.

A járművek indításakor, valamint hirtelen gyorsítás következtében léphetnek még fel lökésszerűen jelentkező hatások, főképpen a tengelykapcsoló durvább működtetésekor. Ez a hatás azonban gyakoriságát és erősségét tekintve harmadrendű a fékezéskor fellépő erőhatásokhoz viszonyítva. A járművek fékezésekor a lassulás fejthet ki káros hatást az árura.

A rakomány rögzítésekor szükséges figyelembe venni:

  • a rakomány mérete- tömege- és érzékenysége szerinti szállítójármű kiválasztását,
  • a rakomány súlypontjának lehetőség szerint a jármű hossztengelyében, a lehető legalacsonyabban elhelyezését,
  • a megengedett jármű összes-tömegét, az egyes tengelyterhelések, amit nem lehet túllépni. A kormányzott tengelyre vonatkozó minimális tengelyterhelést nem lehet csökkenteni, továbbá a részterhelésnél gondoskodni kell a tengelyenkénti egyenletes teherelosztásról.,
  • a rakományt úgy kellene egymás mellé helyezni, rögzíteni, hogy a szokásos menetviselkedéskor fellépő erők hatására ne tudjon elcsúszni, elgördülni, leesni, vagy a jármű felborulását okozni. A maximális fékhatás, a szűk kitérési manőverek valamint az előre nem látható rossz út-és időjárási körülmények a szokásos menetviselkedéshez tartoznak. A rakományrögzítésnek tehát ilyen körülmények között is hatásosnak kell lennie.,
  • a haladási sebesség a rakománynak, az út-és forgalmi viszonyoknak és a jármű menettulajdonságainak megfelelően legyen.

Az alkalmazott rakományrögzítési módok:

  1. alakzáró rögzítés, vagy torlasztás, megtámasztás. A torlaszolás vagy megtámasztás azt jelenti, hogy a rakományt szorosan valamely rögzített szerkezethez vagy elemhez illesztve helyezik el a szállítójárművön. Ezek lehetnek homlokfalak, oldalfák, oldalfalak vagy rakoncák. A