Ma van 2023.06.01

Input:

A Legionella

2023.03.24, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A magyar Közlöny 2023/5 (I.12.) számában jelent meg az 1/2023 (I.12.) BM számú rendelet, ami módosította a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendeletet.

A rendelet új fogalommeghatározásai pontosítják a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegeket, illetve létesítményeket, a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közeget.

  • Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg: azon 20-50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése, bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges; 
  • Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmény: olyan közintézmény, valamint munkahelyként szolgáló épület, amelyben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg található;
  • fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közeg: a nedves hűtőtornyok hűtővize, a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben üzemelő aeroszol előállító melegvizű medencék (különösen pezsgőmedencék, élménymedencék, hidroterápiás kezelők) vize, az egészségügyi intézmények és a bölcsődék kivételével a szociális intézmények ivó- és használati melegvize, a magánszálláshelyek és falusi szálláshelyek kivételével a szálláshelyek ivó- és használati melegvize, a sportközpontok ivó- és használati melegvize, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek ivó- és használati melegvize; 
  • fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: olyan létesítmények, amelyekben az előző pontban felsorolt közeg valamelyike található.

A jogszabály szerint a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, illetve a fokozott fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre vonatkozó előírások betartásáért a létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában tulajdonosa felel (a továbbiakban üzemeltető).

Kockázatbecslést a Legionella-fertőzési kockázatot az Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. számú kiadásában megjelent a Legionella-fertőzési kockázat egységes módszertan szerint kell elvégezni. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg paramétereit érinti, a kockázatbecslést a változást követően 30 napon belül ismételten el kell végezni.

Ivó- és használati melegvízből Legionella-csíraszám-meghatározást évente egyszer kell végezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de épületenként legalább egy, a melegvíz előállítás helyétől távol eső végkifolyón vagy az expozíció szempontjából leginkább releváns ponton. A vizsgálatot az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló