Ma van 2024.06.21

Input:

Év végéig tart a moratórium egyes vízügyi eljárási díjakra vonatkozóan

2023.03.21, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. §. értelmében 2023. december 31.-ig nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni bizonyos vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások során.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjaival kapcsolatos előírásokat 2006. évtől a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szabályozta. A rendelet majd tíz éves pályafutása alatt számos esetben módosult, míg végül a jogalkotók úgy döntöttek, a szabályozás megérett a megújításra, s az utóbbi időszak hatósági feladatkörökkel és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatos változásainak hatására a rendelet 2015. április 1.-jével hatályát vesztette. Helyette két új rendelet jelent meg, külön jogszabályban rögzítve a vízügyi, illetve a környezet- és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjait.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a fővárosi, vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozó vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokra, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és a befizetéssel kapcsolatos feladatokat 2015. április 1.-jei hatálybalépéssel a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet rögzíti.
Igazgatási szolgáltatási díjat kell tehát fizetni a rendeletben meghatározott valamennyi hatósági és szakhatósági eljárásért (pl. vízjogi engedélyek, vízkárelhárítás, vízrendezés, vízhasználat…).

A díjfizetésre kötelezett hatósági és szakhatósági eljárásokat a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. és 2. számú mellékletei részletezik a következők szerint:
1. melléklet: Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2. melléklet: Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

A fent említett moratórium a következő esetekre vonatkozik:

-        a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 1., 6., 8., 13–15. pontja a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények esetében
-        a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2. pont 2.2–2.4.2., valamint 2.10–2.12. alpontja

A moratórium azt jelenti, hogy az itt nevesített esetekben (lásd a lenti táblázatot) 2023. december 31.-ig nem kell a lenti táblázatban szereplő igazgatási szolgáltatási díjakat az eljárás során megfizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke a következő [13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet]:

 

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások sorszáma és megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)

1. Elvi vízjogi engedély [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §]

60 000

2. Vízjogi létesítési engedély, fennmaradási engedély és megszüntetési engedély [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3., 4/A. és 15. §]

2.1. Vízkárelhárítás, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve a vízkormányzást biztosító zsilipek és duzzasztó művek vízilétesítményeit, továbbá a tavak, duzzasztóművek, vízkivételt biztosító zsilipek, kisvízierőművek létesítését, fennmaradását is) – a beruházás bruttó költségéhez igazodva létesítményenként