Ma van 2024.06.22

Input:

MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK MEGLÉVŐ HALÁSZHAJÓKRA

2024.05.17, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A kérdéskört a 4/2001. (IX. 26.) SZCSM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete szabályozza az alábbiak szerint:

A jelen mellékletben megadott követelmények érvényesek - amennyire ezt a meglévő halászhajó szerkezeti jellemzői lehetővé teszik - minden esetben, amikor a munkahely, tevékenység, a körülmények vagy a kockázatok jellege egy meglévő halászhajó fedélzetén azokat megköveteli.

1. Tengerbírás és stabilitás

1.1. A meglévő halászhajónak minősülő úszólétesítményt hajózásra alkalmas, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állapotban kell tartani.

1.2. A hajó stabilitására vonatkozó ismereteknek, szabályzatoknak folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, és azokat a munkavállalók őrségben álló tagjai számára elérhető helyen kell tartani.

1.3. Minden ép állapotú hajónak kellően stabilnak kell lennie a rendeltetésének megfelelő használati körülmények között.

1.4. A hajó parancsnokának meg kell tennie valamennyi szükséges biztonsági és megelőző intézkedést a hajó stabilitásának fenntartása érdekében.

1.5. A hajó stabilitására vonatkozó utasításokat szigorúan meg kell tartani.

2. Gépészeti és villamos berendezések

2.1. A villamos berendezéseket úgy kell megtervezni és elkészíteni, hogy azok semmiféle veszélyt vagy kockázatot ne jelentsenek, és biztosítsák:

c) a munkavállalók és a hajó védelmét villamos veszélyek ellen,

b) a hajó normális működési és életfeltételeinek fenntartásához szükséges minden berendezés megfelelő működését, a vész-áramellátás igénybevétele nélkül,

c) vészhelyzet esetén a biztonságos működés szempontjából fontos biztonsági berendezések működését.

2.2. Biztosítani kell a vészhelyzeti áramforrást, amelyet nyitott hajók kivételével a gépházon kívül kell elhelyezni, és minden esetben úgy kell kivitelezni, hogy tűz vagy a villamos hálózat berendezéseinek egyéb üzemzavara esetén is legalább három órán át biztosítsa az alábbiak egyidejű működését:

a) a belső kommunikációs rendszer, tűzérzékelők és vészjelzések,

b) navigációs fények és tartalékvilágítás,

c) rádió-berendezés,

d) villamos tűzoltó szivattyú, ahol ez felszerelésre került.

Amennyiben a villamos hálózati ellátásban üzemzavar következik be, és a vészhelyzeti áramforrás akkumulátortelep, akkor ennek automatikusan rá kell kapcsolódnia a vészhelyzeti kapcsolótáblára és áramot kell szolgáltatnia megszakítás nélkül három órán keresztül az a)-c) pontban meghatározott rendszerek számára.

A hálózati villamos-, a vészhelyzeti kapcsoló-, illetve főkapcsoló táblát - lehetőség szerint - úgy kell kialakítani, hogy azok egyidejűleg ne lehessenek víz vagy tűz hatásaiból eredő kockázatoknak kitéve.

2.3. A kapcsolótáblákat jól láthatóan meg kell jelölni. A