Ma van 2023.02.05

Input:

A tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat szabályai

2022.12.02, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A kérdéskört a 327/2012. (XI. 16) Korm. rendelet az alábbiak szerint:

A miniszter minden év szeptember 30-áig pályázatot hirdet a rehabilitációs foglalkoztatásra. A pályázat célja a rehabilitációs foglalkoztatás tekintetében a szükséges foglalkoztatási kapacitások biztosítása. A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt. A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a pályázati felhívás közzétételének napján a pályázónak rendelkeznie kell hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

 • a) a pályázati felhívás célját,
 • b) a pályázat formai, tartalmi követelményeit,
 • c) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját és határidejét,
 • d) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,
 • e) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,
 • f) a pályázat elbírálásának rendjét, az elbírálás szakmai szempontrendszerét,
 • g) a keretszerződés megkötésének, illetve meghosszabbításának feltételeit, a szerződésszegés jogkövetkezményeit.

A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidőt 30 nappal megelőzően közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Kormányhivatal honlapján. A pályázatot elektronikus formában, a pályázati felhívásban meghatározott módon kell benyújtani. Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Kormányhivatal a pályázót egy alkalommal 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget. A pályázati eljárást a Kormányhivatal bonyolítja le. A Kormányhivatal a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 8 munkanapon belül javaslattételre előkészíti és megküldi a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.

A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Kormányhivatalt vezető főispán,

 • a) 1 tagját a miniszter,
 • b  1 tagját a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,
 • c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
 • d) 1 tagját a Kormányhivatalt vezető főispán

jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselői