Ma van 2024.07.15

Input:

KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2024.06.01. – 2024.06.30.

2024.07.05, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

KÖRNYEZETVÉDELMI  JOGSZABÁLYFIGYELŐ

2024.06.01. – 2024.06.30.
(Magyar Közlöny 2024/61. – 2024/70)

Hulladékgazdálkodás

Jogszabály száma

Jogszabály címe

Magyar Közlöny

száma

124/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2024.06.14.
64/2024

133/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2024.06.28.
69/2024

169/2024. (VI. 29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a résztevékenység körébe tartozó, hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének, valamint a közszolgáltatási résztevékenység igénybevételének részletes szabályairól

2024.06.29.
70/2024

Víz- és talajvédelem

Jogszabály száma

Jogszabály címe

Magyar Közlöny

száma

1159/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

A komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról

2024.06.10.
61/2024

1160/2024. (VI. 10.) Korm. határozat

A ’Makó és térsége ivóvízminőség-javítása’ című projekttel kapcsolatban szakértői vizsgálat elrendeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

2024.06.10.
61/2024

153/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2024.06.28.
69/2024

158/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2024.06.28.
69/2024

Levegőtisztaság-védelem

Jogszabály száma

Jogszabály címe

Magyar Közlöny

száma