Ma van 2023.10.01

Input:

Robbanás elleni védelem TvMI

2022.09.23, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) hatályba lépésével a tűzvédelmi szabályozás elválasztja a követelményt a megoldástól. Az OTSZ tartalmazza az elvárt biztonsági szinteket, ehhez csatlakoznak a különböző megoldások, amelyek lehetnek a tűzvédelmi műszaki irányelvek (továbbiakban TvMi), alkalmazható nemzeti szabvány, de a tervező saját megoldást is kidolgozhat. Az irányelv nem kötelező érvényű előírás. 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2022. évi módosítása szükségessé tette a már meglévő tizennégy tűzvédelmi műszaki irányelv felülvizsgálatát, ennek okán a TvMI 13.2:2021.01.15. számú a robbanás elleni védelem irányelv is módosításra került. Az egységes szerkezetű TvMI 13.3:2022.06.13 azonosító számot viselő irányelv 2022. június 13. naptól érvényes.

A robbanás elleni védelem különösen fontos a munka biztonságához, mivel a robbanások a munkavállalók életét és egészségét veszélyeztetik, a lángok és a légnyomás ellenőrizhetetlen hatásai, valamint a káros reakciótermékek jelenléte és a munkavállalók légzéséhez szükséges, a környező levegőben lévő oxigén elhasználása következtében. A 3/2003 (III.11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeivel és annak dokumentálásával kapcsolatban határoz meg kötelező érvényű elvárásokat az üzemeltetővel szemben, műszaki megoldásokat nem tartalmaz. A TvMI kidolgozói által egyértelműen deklarált cél a robbanás elleni védelem (vagy robbanásvédelem) jogszabályi követelményeit teljesítő műszaki megoldások ismertetése. Ennek okán munkavédelmi szempontból is érdekes megismerni a helyes műszaki megoldásokat, továbbá annak okán is, hogy a munkavédelmi szempontú (üzemeltetési) robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése és felülvizsgálata munkabiztonsági szaktevékenység, középfokú tűzvédelmi szakképesítésű személy részvételével.

A robbanás elleni védelem a TvMI tekintetében a robbanásvédelemmel azonos kifejezés.

A robbanásveszéllyel összefüggésbe hozható anyagokra vonatkozó szabályozás alapvető dokumentuma az OTSZ szerint: Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a CLP). 

A TvMI felépítése a következő:

 • a robbanásvédelem
 • módszertana
 • a robbanásvédelem folyamata (megvalósulása) tervezéstől a létesítésen át a használatig, üzemeltetésig
 • létesítési feltételek
  • épület és helyiség követelményei
  • egyéb megelőző intézkedések
  • robbanási hatások csökkentése
 • speciális esetek (tárolás, akkutöltő, földgáz fogadó, kazán, festőkabin festőfal)
 • robbanási nyomás levezetése

A módosítás pontosította az építési engedélyhez kötött tervezés és kivitelezés szabályait, olyan módon, hogy a TvMI-ben foglalt megoldások választása során az érvényes építési engedély alapján végzett kiviteli tervezés vagy építési tevékenység esetében az építési engedélyezési eljáráskor érvényes verzióban foglalt – az adott követelményt teljesítő – megoldások érvényesíthetők. Abban az esetben, ha a TvMI megoldásai bővültek, változtak az építési engedélyezési eljárás megkezdése után, akkor azok is alkalmazhatóak, ha

 • az építési engedélyezési